15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 46, tel. +48 (85) 6644071, fax +48 (85) 6644082

Sprzedaż lokali usługowych

Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek-piątek 7:oo – 16:oo

Telefon

kom. 606 827 782
 
tel:  +48 (85) 6644098
fax: +48 (85) 6644082
 
E-mail: fadbet@fadbet.com.pl
  sekretariat@fadbet.com.pl

BUDOWNICTWO EKSPORTOWE

 
Bardzo ważne w naszym zawodowym życiorysie jest bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego na terenie państw byłego ZSRR. Od 1991 r. FADBET zrealizował tam wiele różnorodnych inwestycji jako podwykonawca BUDIMEX S.A. i Wiemer und Trachte Dortmund. Do ważniejszych należy zaliczyć :
 
  • II etap remontu Filharmonii Narodowej w Wilnie (Litwa)
  • Budowa hotelu w Koktabel - Krym (Ukraina)
  • Roboty wykończeniowe budynków w Czajkowsku i Iżewsku (Rosja)
  • Wojskowe osiedle mieszkaniowe w Lidzie (Białoruś)
  • Wojskowe osiedle mieszkaniowe w Berezie (Białoruś)
  • Wojskowe osiedle mieszkaniowe w Rosi k/Wołkowyska (Białoruś)
  • Wojskowe osiedle mieszkaniowe w Woroneżu (Rosja)
  • Wojskowe osiedle mieszkaniowe w Oreszkowie i Iżewsku (Rosja)
  • Kompleks sanatoryjno-hotelowy w m. Nalczik (Rosja) - budowa budynku hotelowego wraz z basenem
  • Roboty modernizacyjno-adaptacyjne budynków mieszkalnych Ambasady Niemiec w Moskwie (Rosja)

 


Kompleks mieszkalny Ambasady Niemiec w Moskwie
ambasada1


Wojskowe osiedle mieszkaniowe w Oreszkowie
oreszkovo


II etap remontu Filharmonii Narodowej w Wilnie
oreszkovo


Wojskowe osiedle mieszkaniowe w Woroneżu
woronez